Οι εγγραφές ξεκίνησαν!
Επικοινωνήστε στα:
Τηλ: 21 0982 5515
E-mail: velosgs@gmail.com

Οι προπονητές θα βρίσκονται στο γήπεδο κάθε μέρα 6:30 - 20:00 για ενημέρωση.